Homann Elektronik

Välkommen! Jag sysslar främst med programmerbar logik (FPGA, ASIC) som konsult, och håller kurser om Xilinx FPGA:er. Jag har tidigare utvecklat system och hårdvara som anställd på Ericsson i fem år. Senare jobbade jag tre år med support och försäljning av bl.a. Xilinx och Intels produkter.
Welcome! My main business is programmable logic (FPGA, ASIC) as a consultant, and teaching Xilinx FPGAs. I have previously developed systems and hardware at Ericsson for five years. Later I worked for three years doing support and sales of e.g. Xilinx and Intel products. Tfn: +46 702 399 558
Email: magnus@homann.se